Valsts pārbaudes darbu norises laiki 2016./2017. m.g.

3. klase

Diagnosticējošie darbi:
 • Mazākumtautību (krievu) valodā – 2017. gada 22. februārī
 • Matemātikā (rakstiski) – 2017. gada 28. februārī
 • Latviešu valodā (rakstiski un mutiski) – 2017. gada 8. martā

6. klase

Diagnosticējošie darbi:
 • Mazākumtautību (krievu) valodā (rakstiski) – 2017. gada 21. februārī
 • Matemātikā (rakstiski) – 2017. gada 27. februārī
 • Latviešu valodā (rakstiski un mutiski) – 2017. gada 1.martā
 • Dabaszinības (rakstiski un mutiski) – 2017. gada 6. martā

8. klase

Diagnosticējošie darbi:
 • Matemātika (rakstiski) – 2017. gada 21. februarī

9. klase

Diagnosticējošie darbi:
 • Dabaszinātnēs (rakstiski) – 2017. gada 16.februārī
Eksāmeni:
 • Latviešu valodā (rakstiski) – 2017. gada 17. maijā, (mutiski) – 2017. gada 18. maijā (centralizētais eksāmens: sastāda un labo centralizēti)
 • Angļu valodā (rakstiski) – 2016. gada 24. maijā, (mutiski) – 2017. gada 25. maijā
 • Mazākumtautību (krievu) valodā (rakstiski) – 2017. gada 2. jūnijā, (mutiski) – 2016. gada 2. jūnijā
 • Latvijas vēsturē (rakstiski) – 2017. gada 6. jūnijā

12. klase

3 Obligātie centralizētie eksāmeni:
 • Angļu valodā (rakstiski) – 2017. gada 14. martā, (mutiski) – 2017. gada 15. martā
 • Latviešu valodā (rakstiski) – 2017. gada 16. maijā
 • Matemātikā (rakstiski) – 2017. gada 19. maijā
Ne mazāk kā 1 izvēles eksāmens individuāli izvēlētā mācību priekšmetā
Centralizētie eksāmeni:
 • Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) – 2017. gada 23. maijā
 • Bioloģijā (rakstiski) – 2017. gada 25. maijā
 • Fizikā (rakstiski) – 2017. gada 5. jūnijā
 • Ķīmija -2017.gada 29. maijā
Eksāmeni:
 • Informātikā (rakstiski) – 2017. gada 22. maijā, (praktiskā daļa) – 2016. gada 22. maijā
 • Ekonomikā (rakstiski) – 2017. gada 2. jūnijā
 • Mazākumtautību (krievu) valodā un literatūrā mazākumtautību programmās (rakstiski) – 2017. gada 7. jūnijā
 • Ģeogrāfija (rakstiski) – 2017. gada 7. jūnijā