Bibliotēkas vadītāja: Elana Gibriha

Darba laiks: 8:30 – 16:30

Rīgas Š. Dubnova v.n. Ebrēju vudusskolas bibliotēka atrodas Miera ielā 62 telpās no 2010. gada.

Bibliotēkas lietotāji ir:

  • 1.-12.klases skolēni
  • Skolas darbiniekis

Skolas bibliotēkā ir:

  • Mācību grāmatas aboniments
  • Daiļliteratūras aboniments
  • Nozaru literatūra aboniments
  • Lasītava

Bibliotēkas aprīkojums:

  • Datori
  • Internets
  • Printers
  • Kopēšanas aparāts